Day 111 121010

"Parang 'times up' ang reunion, 'pass your papers, finished or not'. oras na para husgahan kung naging sino ka o kung naging magkano ka."

- Bob Ong

0 comments:

Post a Comment