Para Sa'yo Aking Lobo

Wala akong planong mahulog. Ang tanging nais ko ay makipag-usap. Maghanap ng kausap -- isang simpleng kausap. Nagkilala tayo. Nagkapala...