Day 215 032411

// pagkatapos ng linyang ito.. naisip ko may mali sa ginawa kong logic flow.... arrrggh.. pero itutuloy ko na kasi ang haba na ng natype ko... :p

- line 362, AppConstant.as


0 comments:

Post a Comment