Day 300 061711 ~ Flirt

ano ang gagawin mo?

nasa loob ka ng isang room na may window na one-sided mirror at mag-isa ka lang...
tapos may biglang lumapit sa salamin na ...

super duper uber mega ultra giga terra hyper cute para magsalamin....

ano ang gagawin mo?

0 comments:

Post a Comment