Walang Katapusang Luha

THIS IS A RE-POST FROM AJIBANDA.COM -- THE AUTHOR DECIDED TO TRANSFER THIS POST TO THIS BLOG.

ORIGINAL DATE: 08/11/11


I thought of doing an entry on iya_khin's contest "Luha mo sa Pakontest ko"..

It is written in Filipino and hope this one works, I tried my best to fit it in my blog as much as I can.. :p

Heto ka na naman..
Muli tayo'y nagkita..
Tila kahapon lang ng ika'y iwan ko..
Wasak at sadyang di buo...

Ilang gabi mo nga ba ako di pinatulog..
Ilang gabi mo nga ba ako binalisa..
Ikaw ang dahilan ng paghihirap na nakuha..
Ikaw ang dahilan ng muntik ko ng pagluha...

Sa totoo lang ayaw ko na...
Pero sadyang di ko kayang limutin ka...
Tanga na kung tanga...
Pero anu bang aking magagawa para matapos na....

Ayoko na, para mo ng awa...
Tayo'y magkasundo na,
Gulo'y tapusin na..
Pagkat di na kaya, ng puso ko't kaluluwa...

Bawat letra, bawat linya..
Sadyang nakakapagod na..
Aaminin ko na sa kanila...
Ako'y sukang-suka na...

Tama na.. matigil ka na...
Ayusin na natin ang gulong ating nilikha...
Para mo ng awa...
Oh, program ko gumana ka na...

1 comment: