Day 830 112812 ~ Siklo

Kung lahat ng tao mayroon...
...walang maiinggit

Kung walang maiinggit...
...walang maghahangad

Kung walang maghahangad...
...walang kikilos

Kung walang kikilos...
...walang mangyayari

Kung walang mangyayari...
...walang uunlad

Kung walang uunlad...
...walang magkakaroon

2 comments: