Day 525 012812 ~ What I Do Best


When someone is sad.. I sing.. :)
Tagalog Version
Bahay Kubo
kahit munti.
Ang halaman doon ay sari-sari.
Singkamas at talong,
Sigarilyas at mani.
Sitaw, bataw, patani.
Kundol, patola,
upo't kalabasa
at saka meron pa, labanos, mustasa
sibuyas, kamatis
bawang at luya
sa paligid-ligid
ay puno ng linga.

English Version
Nipa hut
even though it is small,
the plants there are variety,
turnip and eggplant,
winged bean and peanut,
stringbean,hyacinth bean, lima bean.
Waxguard,Loofah,
white squash and pumpkin
and there are also radish, mustard,
onion, tomato,
garlic and ginger.
And all around
are full of of sesame seeds.

Translation came from Symbianize.com

1 comment: